STOP ÚZKOSTI A STRACHU - meditácia

Krátky popis: Spravte si krátku meditáciu spojenú s kľudným dýchaním a zamerajte sa na svoje srdce. Keď totiž rozdýchate strach, ktorý sa nahromadil okolo srdca, vaše obavy sa okamžite rozplynú. Pokiaľ by ste chceli mať počas tejto meditácie zatvorené oči, tak nesmiete počas nej šoférovať, ani robiť žiadnu inú činnosť.