S VAŠIMI ÚDAJMI VŽDY ZAOBCHÁDZAME S REŠPEKTOM A STAROSTLIVO ICH CHRÁNIME

Ochrana osobných údajov podľa GDPR

Pokiaľ ste našim zákazníkom, účastníkom webinára, workshopu, odberateľom noviniek alebo ste \'len\' návštevníkom nášho webu, zverujete nám svoje osobné údaje. Prečítajte si preto, ako ich chránime, a aké práva máte v súvislosti s GDPR. (Nariadenie EU o ochrane osobných údajov)

KTO JE SPRÁVCA

Sme spoločnosť mamplan s.r.o., IČO: 47539186, DIČ: 2023952887 so sídlom Farská 1342 / 50, 949 01 Nitra, ktorá prevádzkuje webové stránky: www.stastienadosah.sk, www.skolastastia.sk, www.denniksnov.sk, www.zasluzimsilasku.sk, www.akopierko.sk a www.kruhlehkosti.cz. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, tj. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané, za akým účelom, aké dlhé obdobie a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovávaním budú pomáhať.

AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ

O návštevníkov našich webov sa staráme s láskou. Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky alebo pripomienky, kontaktujte nás na týchto e-mailových adresách:

Nora Šulíková: nora@stastienadosah.sk

Technická podpora: podpora@stastienadosah.sk

PREHLÁSENIE

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov splňujeme všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,
  • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov,
  • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČEL SPRACOVÁVANIA

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy, napr.: pre poskytnutie prístupu k našim elektronickým produktom a službám, zaslanie prístupu do online kurzu alebo programu, pre prístup na webinár, atď..

Vedenie účtovníctva

Pokiaľ ste našim zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme na to, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing (zasielanie newsletterov)

Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maily a kedy e-maily najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu - zasielania obchodných ponúk. Pokiaľ si objednáte niektorý z našich webinárov, PDF súborov, MP3 audionahrávok alebo online programov (či už platených alebo zadarmo), vnímame oprávnený záujem posielať vám naše novinky z oblasti osobného rozvoja, pretože dôvodne predpokladáme, že vás tieto informácie zaujímajú. Budeme tak robiť po dobu 5 rokov od vášho prihlásenia.

Pokiaľ si kúpite niektorý z našich produktov alebo služieb, ako váženému zákazníkovi vám budeme na základe oprávneného záujmu posielať newslettre s tématikou osobného rozvoja po dobu 5 rokov.

V obidvoch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu, ktorý je umiestnený dole v každom zaslanom e-maily.

Pokročilý marketing na základe súhlasu

Len na základe vášho súhlasu vám môžeme zasielať inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov. Tento sa dá samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov. 

Fotografická dokumentácia, referencie, živé podujatia, workshopy, spätné väzby a pod.

Len na základe vášho súhlasu môžeme využiť vaše fotografie, referencie, spätné väzby a pod a to dovtedy, kým súhlas sami odvoláte. 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu priebehu premlčacích období, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu ich uchovávania alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

COOKIES

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu prostredníctvom súborov cookies sledovať, aké stránky na našom webe navštívte a na základe toho zlepšiť cielenie a relevanciu našich Facebookových reklám, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby a robíme tak maximálne 1 rok od vašej poslednej návštevy webu.

Pokiaľ si neprajete naše reklamy na Facebooku vidieť, môžete zobrazovanie reklám zrušiť priamo na Facebooku prostredníctvom tohto návodu, prípadne vypnúť cookies v prehliadači. Informácie zhromažďované pomocou cookies nám neumožňujú identifikovať vaše meno, kontaktné údaje alebo iné osobné identifikačné údaje, pokiaľ sa nám ich nerozhodnete sami poskytnúť.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky je možné prechádzať v takom režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

Koho využívame pre spracovanie cookies?

Službu Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zozbierané cookies sú následne spoločnosťou Google Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Službu Facebook Pixel, prevádzkovanú spoločnosťou Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Zozbierané cookies sú následne spoločnosťou Facebook Inc. v súlade so Zásadami ochrany súkromia, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

ZABEZPEČENIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Chránime vaše osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupni technického rozvoja. Chránime ich, ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržujeme všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou a preškolení v oblasti bezpečnosti spracovávania osobných údajov.

Väčšinu spracovateľských operácií zvládame sami a nepotrebujeme k nim tretie strany.

Pre zabezpečenie niektorých konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí sa na dané spracovávanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, ProAffil), SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Websupport s.r.o. (poskytovateľ hostingu), WebSupport, s.r.o., Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko, DIČ: 2021869234

GoPay s.r.o. (platobná brána), Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768

Facebook pixel (marketing), Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Google Analytics (štatistiky návštevnosti webu), Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USAExterná účtovná firma (spracovanie účtovníctva), Ing. Jana Dovičovičová - JD PREZENT, Na Hôrke 25, 949 11 Nitra 11, Slovensko, IČO: 51290120, DIČ: 1046606176

Ďalej to môžu byť: poskytovatelia právnych služieb, poskytovatelia tlačových a poštovných služieb, partneri spolupracujúci s nami v špeciálnych akciách pre klientov

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov pre zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovávania, ako na seba.

POSKYTOVANIE DÁT MIMO EU

Dáta spracovávame výhradne v EU alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte viaceré práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: podpora@stastienadosah.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovanie osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a doložíme vám v lehote do 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo budete považovať svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie alebo zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domievate sa, že údaje spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovávaniu.

Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovávania. (Napr: odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovávania pre zasielanie obchodných ponúk).

Právo na prenesiteľnosť

Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup - len s tým rozdielom, že vám informácie dodáme v strojovo čitateĺnej podobe. Na tento úkon potrebujeme aspoň 30 dní.

Právo na výmaz

Vašim ďalším právom je právo na výmaz. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje z nášho systému, ako aj zo systému všetkých jednotlivých spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujeme aspoň 30 dní.

V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou a napríklad musíme evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu vás budeme informovať e-mailom.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania newsletterov a ochodných ponúk

E-maily s inšpiráciou, články či produkty a služby vám zasielame ak ste náš zákazník na základe nášho opráveneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V obidvoch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú zmluvne povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovávania osobných údajov platia od 22.5.2018.

ĎAKUJEM ZA VAŠU DÔVERU!

Teším sa na ďalšie stretnutia s vami, napr.:

 

Nora Šulíková

transformačná koučka