8 KĽÚČOVÝCH OTÁZOK

8 KĽÚČOVÝCH OTÁZOK

Stiahnite si kartičku s týmito kľúčovými otázkami, ktoré sa pýtajte sami seba každý deň, ideálne každé ráno, aby ste mohli s ľahkosťou dosiahnuť svoje ciele a vo výsledku životné šťastie.

Viac k tomuto BONUSU nájdete v knihe Šťastie na dosah na str. 136.