POSILNENIE IMUNITY

Moja imunita je múdra. Moja imunita je silná. Moja imunita funguje správne.


MEDITÁCIU POSILNENIE IMUNITY PRE VÁS PRIPRAVILI:


MUDr. Naďa Šoltýsová

vyštudovala klasickú medicínu odbor všeobecné lekárstvo na univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala študijné pobyty v Nemecku a Izraeli, kde mala možnosť zažiť, ako medicína funguje inde. Po štúdiu nejaký čas pracovala ako lekárka, ale uvedomila si, že jej cesta je iná. Zaujímali ju rôzne alternatívne metódy a spôsoby liečenia, energetický prístup k liečeniu a medzi iným objavila aj biorezonanciu, ktorej sa začala venovať naplno. Naďa je mama dvoch synov a veľmi jej záleží na tom, aby ste mohli žiť zdravý a harmonický život.
www.biolekarka.sk


Nora Šulíková

je certifikovaná transformačná a NLP koučka,  mama úžasného 14-ročného syna, zakladateľka Školy šťastia, autorka knihy Šťastie na dosah, vzdelávacích a transformačných webinárov, online kurzov, meditácií, vizualizácií a optimistka, ktorá vám pomôže dosiahnuť výsledky a rovnováhu v osobnom aj pracovnom živote oveľa rýchlejšie, ako si dokážete predstaviť. Pomáha ľuďom zbaviť sa emocionálnej záťaže, napojiť sa na svoju intuíciu a sprevádza ich na ceste za objavením a udržaním si svojho šťastného ja.
www.skolastastia.sk