MOMENTÁLNE PRIJÍMAM OBJEDNÁVKY TERMÍNOV NA JÚN 2018