EMOČNÝ DETOX

Momentálny cenník

(platný do 31. augusta 2017)

Emočný detox (jednorázová objednávka, 1 x 60 min) = 50 eur 

3-mesačná spolupráca (12 stretnutí x 60 min) = 480 eur

3-mesačná spolupráca (platba na 3 splátky): 180 eur x 3 = 540 eur

Nový cenník

(platný od 1. septembra 2017)

Emočný detox (jednorázová objednávka, 1 x 60 min) =70 eur 

3-mesačná spolupráca (12 stretnutí x 60 min) = 720 eur

3-mesačná spolupráca (platba na 3 splátky): 260 eur x 3 = 780 eur